Ostu- ja privaatsustingimused

Ostu- ja privaatsus tingimused

1. Üldtingimused, ulatuvus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Laserproff.ee (edaspidi Laserproff) vahel Laserproff vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Laserproff vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Laserproff on õigustatud tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.Laserproff.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.Laserproff.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Laserproff vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. Laserproff hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.2. alapunktis sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse tootelehel ja Teie ostukorvis.

2.4. Kui toote hind / kogus kampaania või tavahinnakirja järgi Laserproff.ee poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale kliendipoolse tellimuse esitamist ja Laserproff ning klient ei jõua uues hinnas / koguses kokkuleppele on Laserproff´l õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

3. Ostukorv ja tellimuse sooritamine

3.1 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile “Tellin” ning “Lisa toode”.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus“. Tellimuse vormistamiseks vajutage lingile „Osta tooted” ning Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed. Valige tarneviis ja vajutage “Jätkan” ning kui olete tellimuse makseviisi valinud, vajutage “Tellin”.

  • Valides makseviisik “Ülekanne” klikkige lingile “Valin” ning seejärel “Tellin”. Peale seda kuvatakse ekraanile link, kus on võimalik avada Teie poolt sooritatud tellimus. Tellimiskinnitus saadetakse ka Teie e-maili aadressile. Peale tellimuse aksepteerimist administraatori poolt saadetakse Teie e-maili aadressile tasumiseks arve. Tellimus läheb täitmisele peale ettemaksu laekumist.

Valides makseviisiks kaardimakse suunatakse teid Nets Estonia kaardimakse terminali, kus saate tasuta Master/Visa deebet ja krediitkaardiga.

3.4. Olge tellimuse vormistamise täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates sellest hetkest, kui tellimuse eest on tasutud 100% arve summast Vessar OÜ arvelduskontole v.a. lunamaksuga tellimise korral, kui loetakse müügileping sõlmituks arvates tellimuse sooritamise hetkest ning järelmaksu puhul, kui leping loetakse sõlmituks peale kliendi poolt allkirjastatud lepingu saabumist.

4. Tellimuse eest tasumine

4.1. Toodete eest on võimalik tasuda:

  1. Pangaülekandega arve alusel
  2. Kauba kättesaamisel sularahas
  3. Mastecard ja Visa deebet või krediitkaardiga

4.2. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub arve alusel 3 päeva jooksul peale arve väljastamist. Tasudes “Sularahas” ettemaksu ei nõuta ning kogu summa kuulub tasumisele Laserproffu kontoris (sularahas).

4.3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale tellimuse jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Tooted koos tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kuller kohale tootelehel määratud tarneaja jooksul.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Laserproff ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Laserproff.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7 Kui olete oma paki kätte saanud, vaadake palun alati üle selle seisukord ning kirjutage alla müügiarvele. Juhtudel, kui märkate paki kättesaamisel mingit defekti, pange see kindlast müügiarvele kirja. Koostage vabas vormis akt kulleri, Laserproff väljastuspunktis töötaja või postkontori töötaja kohalolekul, mis kirjeldab tootel olevat viga või puudujääki. Kui te seda ei tee, ei vastuta meie järgneva eest:

  • defekti eest, mis on põhjustatud tootja poolt;
  • komplekti kuuluvate osade puudumise eest, mida on võimalik märgata peale vaadates.

Valides mugava kohaletoimetamisviisi, palun veenduge et Teil on olemas nõutav summa sularahas.

6. Tellimus tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus tühistada oma tellimus peale seda kui olete toote eest maksnud, kuid toodet pole veel kohaletoimetatud. Selleks tuleb saata Laserproff.ee e-mailii aadressile info@laserproff.ee vastavasisuline teade koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistada Laserproff kontakttelefonil +372 555 29 085

6.2. Peale toodete kättesaamist on tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted tarbijale ei sobi, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada.

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.3 või punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates sellest, kui olete tellimuse tühistanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4 ja 6.2. sätestatud juhtudel. Tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest ning tagastatud kauba saabumisest Vessar OÜ lattu.

6.4. Kui tagastatav toode on rikutud ja riknemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Laserproffist; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Laserproffil õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Laserproff Teile tasaarvestamise avalduse Teie e-maili aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Laserproffi vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastava toote tagastamine

7.2. Ostetud toote garantiid tõendavad dokumendid on kõik tootja poolt lisatud dokumendid ning müügiarve, mis tuleb esitada garantiiremonti. Arusaamutuste vältimiseks, palun kontrollige toodete meie väljastuspunktis kättesaamisel dokumente, kus on märgitud: toote mudel, müügi kuupäev, müüja ja ostja allkirjad.

7.3. Enne kauba kasutamist, palun tutvuge tähelepanelikult kasutujuhendiga ning kasutage toodet vastavalt tootja soovitustele.

7.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootevastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Laserproffi kulul.

7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

Garantii alla ei kuulu:

  • kahjudele, mis on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil;
  • defekte ega väidetavaid defekte, mis on tulenenud asjaolust, et toodet kasutati koos toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida tootja või müüja ei ole valmistanud või tarninud ning asjaolust, et toode ühendati sellise toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida müüja või tootja ei ole valmistanud või tarninud.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Vessar OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Vessar OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Vessar OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Vessar OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Vessar OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Laserproffi külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Vessar OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Laserproffi andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Laserproff.eel puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Laserproff.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Makseviisid: Interneti kaardimakse (Visa, MasterCard) Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.